Bắp Luu
#Hội đang mang thai ・
38 tháng
Các mom oi, có ai bị giống minh kg ? Đang bầu 16w mình bị chảy máu cam . Kg biet co sau kg ạt???? Mình lo qua 
2
4
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Lê Đông
Cố gắng nghỉ ngơi ăn uống bổ sung đầy đủ mom nhé
38 tháng
Bắp Luu
Ok cam on m
38 tháng
Huệ Thị Minh Nguyễn
Mình cũng bị , chắc k sao đâu Mom
38 tháng
Bắp Luu
Nghe mom noi cung thay Yen tam
38 tháng
Bắp Luu
#Mong có con ・
41 tháng
Các mom cho em hoi? Em trễ kinh 6 ngày , em thử que len 2 vạch thế nay chính sát chưa ạ?? Em thử thai que giấy cách cây bút thử 3 ngày . 
3
7
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Thuy Le Hong
Hai vạch thì 99% là có bầu nbes
41 tháng
41 tháng
41 tháng
Nguyễn Hoa
Của mình nè kkkk
41 tháng
Bắp Luu
Nguyễn Hoa ban siêu am chua?
41 tháng
Giới thiệu
Bắp Luu
nguyenluuan
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng