phamthinam0805@icloud.com
phamthinam0805@icloud.com
#Hổ vàng 2022 ・
17 tháng
Mụt e bé sinh non tuần 36 2,1kg sau 3 tháng là cả một sự nỗ lực của con và của mẹ. Chỉ mong con khoẻ mạnh bình an  
9
9
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Nguyễn Bảo Ngọc
Bé nhà mình cũng sinh non 34 tuần, 2,1 ký! Giờ 2th 4,4 ký! Đúng là cả một sự nổ lực
17 tháng
Xem thêm bình luận
Nguyễn Bảo Ngọc
phamthinam0805@icloud.com mình đang đắm đuối với ảnh đây, cả tuần này thức và khóc nhiều hơn ngủ!
17 tháng
phamthinam0805@icloud.com
Nguyễn Bảo Ngọc trẻ con mà tuần này tuần kia nên phải ráng thôi ạ
1
17 tháng
Cam Nhung Phan
Bé mình cũng vậy á mom. 36w đòi ra rồi 2.4kg
17 tháng
Giới thiệu
phamthinam0805@icloud.com
namem97
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng