Tran Thi Loan
Tran Thi Loan
#Chuột con 2020 ・
2 ngày
#khoecon 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Tran Thi Loan
#Chuột con 2020 ・
1 tuần
Hnay con dc 2m29d, đi tiêm 2phát vào đùi😕 
7
4
Thích
 Chia sẻ
Truong Ngan
Con mình cũng mới tiêm 3 hôm. Hôm tiêm về bé sốt á. Mình tiêm 6trong1, Phế cầu & Rota (Bỉ)
Con mom có sốt ko?
1
1 tuần
Xem thêm bình luận
Truong Ngan
Tran Thi Loan bé mình bú SCTHT á.
Bé mình thì vết tiêm ko sưng, bình thường
1 tuần
Tran Thi Loan
Truong Ngan bé mình bú mẹ, mỗi ngày chỉ thêm 1 cữ sct
1 tuần
Tran Thi Loan
#Chuột con 2020 ・
3 tuần
Con chào cả nhà. 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Tran Thi Loan
mena2021
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng