MeNana
#Chuột con 2020 ・
26 tháng
Có mẹ nào có cách chữa con thức đêm k? Bé mình 3tháng 14 ngày cả tuần nay thức đêm nhọc quá 🙁 
3
4
Thích
 Chia sẻ
Thu Hằng
Bé k luyện easy hả b
26 tháng
Xem thêm bình luận
Thu Hằng
MeNana e thi luyện ngủ theo easy, k luyện tự ngủ, nên đêm bé vẫn ngu ổn 7-8h ngủ đến 6-7h sáng, m thử cho bé thức ngủ theo easy thử, ăn thì e vẫn cho ăn lát nhắt ak, bé nhà em còn k thèm nhộng ngủ say rồi mẹ mới lén nhét zô
26 tháng
MeNana
Thu Hằng cảm ơn mom, phát ốm vì con
26 tháng
Giới thiệu
MeNana
mebibona
Các con luôn là động lực của mẹ
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng