Dung Dilys
#Trâu vàng 2021 ・
6 tháng
Trâu đực nhà e 30w6d đây ạ, nay được 36w rồi. Bé được 2660g, dks 14.06 có m nào cùng ngày ko ạ? 
2
1
Thích
 Chia sẻ
Nguyễn thị huyền
Mk 10/6 bé mới được 2kg8g
6 tháng
Giới thiệu
Dung Dilys
gift2510
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng