An Nhiên
#Chuột con 2020 ・
5 tháng
10 ngày tuổi nó bú 100ml cữ 3h. Ra tháng 120-140ml. Chích ngừa xong về bỏ bình, 3-5d mới ị Mua cả đống bình về tập. Bú có 10-50ml 😭 Nay giãn cữ 4h nó chịu bú rồi má ơi mừng 3 tháng liên tiếp không lên kí nhưng trộm vía vui vẻ, siu quậy 
11
5
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
OaNh OaNh
Gian cữ bé bú nhiều hơn à m
5 tháng
An Nhiên
Đúng r mom à. 4h bú lần, lên lại 120ml r. Bú bình xong thì bú mẹ thêm.
5 tháng
Hương Giang
bé bú sữa mẹ hay sao mom
5 tháng
Giới thiệu
An Nhiên
annhien151220
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng