Mẹ Xoài🥭
Mẹ Xoài🥭
#Mèo vàng 2023 ・
2 tuần
Dầu hiệu cho thấy con muốn ngồi hoặc thời điểm nào tập cho con ngồi là hợp lý vậy các mom? Như thế nào để biết mình tập ngồi cho con k quá sớm ý ạ 
1
8
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Mai Phương Anh
Lúc bé úp tự lậi là cho tập ngồi được r ạ. Lúc tập cho ngồi 2-3p thôi
2 tuần
Xem thêm bình luận
Mai Phương Anh
Mẹ Xoài🥭 tầm 5m rưỡi tập dần được m ạ
1
2 tuần
2 tuần
Mẹ Của Iphone
5m mình mới tập bé ngồi
2 tuần
Mẹ Xoài🥭
Con e cũng 5m ạ
2 tuần
Giới thiệu
Mẹ Xoài🥭
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng