L T.
#Mèo vàng 2023 ・
15 tháng
Các mom cho em hỏi những mũi tiêm nào quan trọng mà tiêm ở trạm y tế không có và nên tiêm dịch vụ ạ ? 
1
14
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Nghé Ọ
Chỗ mình các mũi tiêm cho bé nhỏ hơn 1 tuổi đã báo không còn. Đến tận năm sau. Cuối cùng thì chạy ra dịch vụ hết. Định tiết kiệm vài đồng
15 tháng
Mẹ Bin
Chung câu hỏi
15 tháng
Giới thiệu
L T.
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng