Hiếu Nguyễn
Hiếu Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
26 tháng
Nhật ký cai ti mẹ và ti đêm của thị Mít 7m25d Day 1: Cữ 1: nhịn 😂 Cữ 2: 60ml Cữ 3: 150ml Cữ 4: 150ml Night 1: 12h dậy vật vả ỉ ôi 30p xong lăn ra ngủ đến 5h vật vả ỉ ôi lần 2 phải nằm trên người mẹ mới chịu. Và vẫn bình minh lúc 6h như mọi ngày. Day 2: Cữ 1: 80ml Cữ 2: 150ml Cữ 3: 80ml Cữ 4: 150ml Night 2: 12h dậy ỉ ôi 5p rồi ngủ... 
Xem thêm
0
9
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Su Su
Cai ti mẹ sớm v m
26 tháng
Xem thêm bình luận
Su Su
Hiếu Nguyễn ah nếu vậy thì bth mà dù jh cũng là sữa mẹ lo jh. Mà chắc tối về thế nào cũng mút tí đỡ nghiện
26 tháng
Hiếu Nguyễn
Su Su cai hẳn luôn m ạ. Lúc chưa cai tháy ti là mừng giờ Mẹ vạch áo lên còn k thèm nhìn.
26 tháng
Mẹ Lucana
cử 4 là mấy giờ vậy mom?
26 tháng
Hiếu Nguyễn
Mình cho ti sau au ăn dặm 45-60p.
26 tháng
Hiếu Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
27 tháng
Nghé tập ăn 
2
0
Thích
 Chia sẻ
Hiếu Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
29 tháng
Nghé con 16w 
3
0
Thích
 Chia sẻ
Hiếu Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
31 tháng
Cháu đang ngủ gà ngủ vịt, bà vô thấy thế à ơi. Xong! 
0
1
Thích
 Chia sẻ
Hiếu Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
31 tháng
Khi em no giấc 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Hiếu Nguyễn
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng