Phương Thảo
Phương Thảo
#Chuột con 2020 ・
1 tháng
🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này, con đã có thể giữ thẳng cổ và xoay... 
Xem thêm
1
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Góp ý cho bé của mẹ ・
1 tháng
🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này, con đã có thể giữ thẳng cổ và xoay... 
Xem thêm
1
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Hội các mẹ ở HCM ・
1 tháng
🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này, con đã có thể giữ thẳng cổ và xoay... 
Xem thêm
1
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Chuyện vui của bé ・
1 tháng
🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này, con đã có thể giữ thẳng cổ và xoay... 
Xem thêm
0
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Nuôi con bằng sữa mẹ ・
1 tháng
🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này, con đã có thể giữ thẳng cổ và xoay... 
Xem thêm
0
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Hội con dưới 1 tuổi ・
1 tháng
🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này, con đã có thể giữ thẳng cổ và xoay... 
Xem thêm
0
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Ăn dặm thông thái ・
1 tháng
💥 Mong admin duyệt bài cho mình nhé 🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này,... 
Xem thêm
0
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Trâu vàng 2021 ・
1 tháng
🍀 Em bé ko chỉ có ăn và ngủ thôi nha các mẹ oi , em bé còn phát triển về não , vận động , kỹ năng , cảm xúc nữa đó . 🌼 Sau đây là những kỹ năng mà bé 5m tháng đạt dc mình muốn chi sẻ với các mẹ 🌿 Kỹ năng vận động của con 👉 Đến lúc này, con đã có thể giữ thẳng cổ và xoay... 
Xem thêm
1
0
Thích
 Chia sẻ
Phương Thảo
#Trâu vàng 2021 ・
2 tháng
Sam sam 5m11d con yêu của mẹ😘 
2
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Phương Thảo
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng