Hy Đăng
#Mèo vàng 2023 ・
1 tháng
Hơi tế nhị. Bé e 5ngay tuoi. Bú mẹ xe kẽ sct. Nan optiipro. Đi ị phân này có sao k ạ. Ảnh em để cmt. Các m giúp e với 
0
3
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Hy Đăng
Lấy giấy chùi thì màu vàng vàng xanh xanh ạ
1 tháng
Heo Hý
Không sao mom ạ. Nhưng mà mún khuyên mom nếu đủ sữa mẹ thì không cần xen kẽ đây mom
1 tháng
Giới thiệu
Hy Đăng
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng