Nguyễn Tuyết Nhung
Nguyễn Tuyết Nhung
#Chuột con 2020 ・
5 tháng
Bé 2m nhà các mom mỗi cữ ăn bn mL?? Ngày ăn mấy cữ ? 
3
10
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Huỳnh Như
Bé mình tháng đầu ti cũng 100ml hơn ngày 7 8 cử mà giờ gần 2m rồi vẫn vậy
5 tháng
Nguyễn Tuyết Nhung
Chắc bé nào cũng vậy :)) nhà e ngày 6-7 cữ đêm ti mẹ 2 lần
5 tháng
Huỳnh Như
Nguyễn Tuyết Nhung bé mk ngày hay đêm gì cũng 2.5h 3h đều bú lần
5 tháng
Hồng Nhị
bé mình 2 tháng 3 ngày mỗi lần 120 cách 3 tiếng rưỡi, còn đêm thì bú 2 cữ mỗi cứ 90 thôi
5 tháng
Giới thiệu
Nguyễn Tuyết Nhung
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng