Hà My
#Thanh lý đồ cũ ・
1 tháng
Mình cần thanh lý 1 máy beefree và 1 máy mama’s choice còn bảo hành, mỗi máy 1tr2 Mẹ nào lấy cả 2 máy đi nhanh 2tr, tặng 1 cặp cốc hứng sữa ạ Máy mình dùng rất giữ gìn nên còn rất mới, vệ sinh và tiệt trùng đầy đủ. Mình ở Hà Nội 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Hà My
#Kinh nghiệm gọi sữa về ・
1 tháng
Mình cần thanh lý 1 máy beefree và 1 máy mama’s choice còn bảo hành, mỗi máy 1tr2 Mẹ nào lấy cả 2 máy đi nhanh 2tr, tặng 1 cặp cốc hứng sữa ạ Máy mình dùng rất giữ gìn nên còn rất mới, vệ sinh và tiệt trùng đầy đủ. Mình ở Hà Nội 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Hà My
#Chuột con 2020 ・
1 tháng
Mình cần thanh lý 1 máy beefree và 1 máy mama’s choice còn bảo hành, mỗi máy 1tr2 Mẹ nào lấy cả 2 máy đi nhanh 2tr, tặng 1 cặp cốc hứng sữa ạ Máy mình dùng rất giữ gìn nên còn rất mới, vệ sinh và tiệt trùng đầy đủ. Mình ở Hà Nội 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Hà My
#Trâu vàng 2021 ・
1 tháng
Mình cần thanh lý 1 máy beefree và 1 máy mama’s choice còn bảo hành, mỗi máy 1tr2 Mẹ nào lấy cả 2 máy đi nhanh 2tr, tặng 1 cặp cốc hứng sữa ạ Máy mình dùng rất giữ gìn nên còn rất mới, vệ sinh và tiệt trùng đầy đủ. Mình ở Hà Nội 
0
2
Thích
 Chia sẻ
Thanh Bình
M bán phễu hứng riêng k ạ
1 tháng
Hà My
Có ạ. Mình bán phễu hứng riêng 120k nhé m. Phễu mình ko dùng mấy nên còn rất mới
1 tháng
Giới thiệu
Hà My
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng