Pusha
#Kinh nghiệm gọi sữa về ・
5 tháng
Xong cữ chiều rồi. Kiếp bò sữa mợt quá đi à. Nhưng vì mục tiêu bú mẹ ht. Nên mẹ phải chịu khó thôi nờ. 
6
23
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Mẹ Tí
Nhìn thấy ham😊
1
5 tháng
Pusha
Cố lên m. Vì con
5 tháng
Chau Tran Thi Hoang
Bé mấy tháng rồi mà hút sữa nhiều vậy m
5 tháng
Pusha
Bé mình dc hơn 6m r m
1
4 tháng
Giới thiệu
Pusha
Con chính là cuộc sống của mẹ
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng