Lucia Bnguyen
Lucia Bnguyen
#Gà con 2017 ・
10 tháng
Cọp tháng 11 của các mom biết những gi rồi..cọp 11//11 đã biết đi lúc tròn 10m rồi đây hihi 
1
6
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Beo Siêu Quậy
Cọp 25/11 đi được 1,2 bước. Nay đi được hơn 10 bước. Biết kêu ba, bà, măm, gà,... Lúc nào nhõng nhẽo là mẹ mẹ ơi mẹ
1
10 tháng
Lucia Bnguyen
Giỏi quá rồi hihi
10 tháng
Tran My Ai
Cọp 18.11 mới tập bò xong, haha, còn trầy trật. Chưa đi đứng gì cả
1
10 tháng
Lucia Bnguyen
Từ từ chuân bị tháng hơn nữa con đi m ơi
10 tháng
Giới thiệu
Lucia Bnguyen
tuyetlucia
Khong cần con bằng ký ai chỉ càn con khoẻ mạnh
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng