Hang Tran
#Hổ vàng 2022 ・
18 tháng
Bé e 3 tháng rồi mà đi ngoài vẫn chưa đặc ngày đi 6,7 lần. Có bé nhà mom nào cũng vậy ko ạ. T.T 
1
31
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Bé Kem
Đi 6 7 lần là bị viêm ruột r mom. Bé nhà mình lúc 2th mấy cũng đi v. Bs nói dễ bị viêm ruột. Đổi sữa nay đi phân đặc lại nha mom
1
18 tháng
Xem thêm bình luận
Bé Kem
Hang Tran đi khám đi. Để lâu ị nhiều đau đít mà k hấp thu đâu. Mất nước nữa
1
18 tháng
18 tháng
Hang Tran
Bé Kem phân thấy hơi nhầy thôi mom.
18 tháng
Bé Kem
Cứ đi khám cho chắc. Chụp lại phân bé nữa.
1
18 tháng
Giới thiệu
Hang Tran
topping
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng