ngobinh130590@gmail.com
ngobinh130590@gmail.com
#Chuột con 2020 ・
9 tháng
Chuột hơn 7m, chưa mọc răng, lười bú 1 tháng nay rồi, mẹ cháu sắp ngáo vì cháu lười bú rồi đây ạ🤣, có mom nào có tình trạng giống cháu k ạ??? 
2
7
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Thuỷ
Ngáo như mẹ con luôn, lười ti lười ăn😂😪
9 tháng
ngobinh130590@gmail.com
Ăn ít, bú ít mà sao nó lắm sức để nghịch vậy kb nữa
9 tháng
Bao Nhan
M ơi. Bé mình ti lại giỏi chưa ạ
8 tháng
ngobinh130590@gmail.com
#Chuột con 2020 ・
10 tháng
Bé nhà m đc hơn 6m, lười bú 1 tuần nay, có m nào có bé như bé nhã mình k ạ? 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
ngobinh130590@gmail.com
ngobinh
Không ép, k mắng
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng