Mẹ Olive 🫒
Mẹ Olive 🫒
#Hổ vàng 2022 ・
4 tháng
Tổng hợp chiếc em bé Olive gần 10m nè. - Tròn 3m biết lẫy - 4m+ tập ngồi - 6m ngồi vững - 5m+ biết trườn - 6m+ tập bò, vịn đứng, mọc 2 chiếc răng cửa dưới, sốt 2 ngày - 7m+ tập đứng lên, ngồi xuống, biết nhún nhảy theo nhạc, bò cứng, tự cai ti mẹ, ti đêm, bắt đầu bập bẹ baba mama - 8m+ bắt đầu vịn đi, mọc 2 chiếc răng cửa trên, vỗ... 
Xem thêm
11
2
Thích
 Chia sẻ
Nguyễn Thuỷ
Xin vía cứng cáp cho 2b nhà mình
1
4 tháng
Mẹ Olive 🫒
Tặng vía m nè
1
4 tháng
Giới thiệu
Mẹ Olive 🫒
hollydang
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng