Đoàn Thị Hồng
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
4 tháng
6m18d_8,9kg. 
2
0
Thích
 Chia sẻ
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
7 tháng
 
8
0
Thích
 Chia sẻ
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
8 tháng
Ben 🥰🥰 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
9 tháng
🥰🥰🥰🥰 
1
2
Thích
 Chia sẻ
Hoa Pham
Trộm vía quá. B ấy lúc sinh được mấy kg thế
9 tháng
9 tháng
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
9 tháng
Trâu đực 3/6 ạ. 
5
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Đoàn Thị Hồng
doanhong96
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng