Phạm Thị Diễm Trinh
Phạm Thị Diễm Trinh
#Trâu vàng 2021 ・
8 tháng
Sinh nhật ngoại nhưng e cười tươi như sinh nhật e í..! 😋😋 
9
2
Thích
 Chia sẻ
Lan Lan
Cưng quá à 🥰
1
8 tháng
Phạm Thị Diễm Trinh
Cảm ơn dì Lan Lan ạ
1
8 tháng
Phạm Thị Diễm Trinh
#Trâu vàng 2021 ・
9 tháng
Mẹ đi làm soái ca của mẹ ngoan nhé! 😷 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Phạm Thị Diễm Trinh
#Trâu vàng 2021 ・
10 tháng
Bờ vai của mẹ lớn lên từng ngày!  
5
0
Thích
 Chia sẻ
Phạm Thị Diễm Trinh
#Trâu vàng 2021 ・
11 tháng
Con là niềm hạnh phúc mỗi ngày của mẹ! 🥰 
7
0
Thích
 Chia sẻ
Phạm Thị Diễm Trinh
#Trâu vàng 2021 ・
12 tháng
Ngày mới cho 1 tuần mới 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Phạm Thị Diễm Trinh
#Trâu vàng 2021 ・
14 tháng
Khi nào hết dịch đây mẹ!😢 
7
0
Thích
 Chia sẻ
Phạm Thị Diễm Trinh
#Trâu vàng 2021 ・
14 tháng
Tôm 1 tháng 20 ngày! 
2
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Phạm Thị Diễm Trinh
diemtrinhpham
Con là cả thanh xuân của mẹ
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng