Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
#Con chuột 2020 ・
3 ngày
Các mom cho mình hỏi dùng túi trữ sữa có phải tiệt trùng túi ko các mom? 
0
2
Thích
 Chia sẻ
Ngân Trần
Ko nha mom ơi. Xe miệng túi rồi cho sữa vào cất trữ thôi
1
3 ngày
Thuy Nguyen
Cám ơn mom nhé
3 ngày
Thuy Nguyen
#Con chuột 2020 ・
1 tháng
Con yêu tập lẫy 
7
0
Thích
 Chia sẻ
Thuy Nguyen
#Con chuột 2020 ・
2 tháng
Một nụ cười bé mẹ vui cả ngày 
1
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Thuy Nguyen
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng