Lan Phuong
Lan Phuong
#Mèo vàng 2023 ・
4 tuần
Bé nhà em 6m cho ăn cháo thịt lại bị đi ngoài ngày 3 lần. Mom nào có bé bị như vậy không ạ 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️ 
1
16
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Mẹ Olive 🫒
6th đi ngày 3 lần bth mà m
1
4 tuần
Xem thêm bình luận
Mẹ Olive 🫒
Ăn nhiều ẻ nhiều thôi nhỉ, bé mình hồi 6m cũng ngày đi 2 3 lần, lâu lâu 4 lần luôn, tháng đầu lên 6 lạng, mấy tháng sau đều đều lên 3 lạng.
1
4 tuần
Lan Phuong
Mẹ Olive 🫒 hay thế ạ
Mình mới bé đầu nên hay lo quá
4 tuần
Ttn Ánh
Ngưng vài hôm hoặc 1 tuần j đó r mom cho ăn lại nhưng ít ổn thì tăng dần
1
4 tuần
Lan Phuong
Mình nay cũng ngưng để theo dõi con xem sao rùi mom ạ
4 tuần
Ttn Ánh
Lan Phuong bé m lúc ăn thịt bò cũng bị nổi đỏ sau ngưng ăn lại k bị j.
1
4 tuần
Giới thiệu
Lan Phuong
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng