Viên Đá Nhỏ
#Lợn con 2019 ・
4 tuần
Có bé nào tầm 2 tháng rưỡi rụng tóc k, bé nhà mình rụng nhiều quá có sao k ạ? 
3
2
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Bé rụng tóc máu thôi m
4 tuần
Bé nhà e từ lúc 2 tháng là rụng ạ. Rụng muốn hói hết cái thóp luôn ạ. 🙁
4 tuần
#Lợn con 2019 ・
1 tháng
Ỉn thúi của mẹ 
Xem thêm
1
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Viên Đá Nhỏ
Ảnh
Xem tất cả
Được phát triển bởi
Bé của mẹ
bằng