Hoàng Huyền
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
8 giờ
Giờ toi bít ai trong điện thoại gòi 
3
0
Thích
 Chia sẻ
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
1 ngày
Nằm hóng hớt tí mà đã buồn ngủ r 
9
0
Thích
 Chia sẻ
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
1 ngày
Bố Đậu và Đậu giống nhau thế 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
2 ngày
Cô gái trên bản👻 
2
0
Thích
 Chia sẻ
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
3 ngày
Chả biết ngắm mẹ hay ngắm gì? 
5
3
Thích
 Chia sẻ
Vo Phuong
bé dc nhiu thang roi mom.tv bé cưng quá
1
3 ngày
Hoàng Huyền
Bé đc 1 tháng r m
3 ngày
Vo Phuong
Hoàng Huyền tv bé 1thang ma sành quá.e cu tương tam 3.4thang do m 😊😊
1
2 ngày
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
3 ngày
Ối giồi ôi khó ị quá🤣 
6
14
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Until You
Cu nhà mình sau 2 ngày trong tháng ngoan lắm nhưng ra tháng bắt đầu quậy trộm vía k bắt bế nhiều đêm cũng k khóc.bé nhà m ăn smht ay sct
3 ngày
Xem thêm bình luận
Until You
Hoàng Huyền v bé có tự ngủ được k m hay phải ti rồi mới ngủ được
3 ngày
Hoàng Huyền
Until You bé phải ti mới ngủ đc
3 ngày
Until You
Vậy giống bé nhà mình rồi nhưng mấy ngày gần đây ti được lúc là hắn khóc rồi nhè ra phải dỗ xong một lúc thì lim dim buồn ngủ k biết có phải gắt ngủ k .nhưng nv k biết có bị đói k nữa
1
3 ngày
Xem thêm bình luận
Until You
Hoàng Huyền v à mình k dám cho ti bình nhiều vì sợ bé bỏ ti mẹ .mình sinh mổ mấy ngày đầu k có sữa cho ti bình tí nữa là nó cũng bỏ ti mẹ
1
3 ngày
Hoàng Huyền
Until You bé k chịu ti mẹ thì cho bé bú bình thôi chứ
3 ngày
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
4 ngày
Càng ngày càng lớn rùi 
9
0
Thích
 Chia sẻ
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
4 ngày
Dậy thôi Đậu ơi 
7
0
Thích
 Chia sẻ
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
4 ngày
Toàn hóng hớt thui 
3
0
Thích
 Chia sẻ
Hoàng Huyền
#Trâu vàng 2021 ・
5 ngày
Giờ này Đậu vẫn còn ngủ nè các bạn 
13
2
Thích
 Chia sẻ
Sushi
Trvia bé yêu quá. Bé lai hả mom
5 ngày
Hoàng Huyền
Con cảm ơn. Đr bé lai ạ
5 ngày
Giới thiệu
Hoàng Huyền
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng