Duyên Nguyễn
Duyên Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
5 tháng
Trâu tháng 11 các bạn mỗi ngày ăn bn ml ak? 7/11 tb mỗi ngày 680-720ml 
5
18
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Sam Bình Yên
3/11, dạo này ngày dc 300ml là giỏi lắm.
1
5 tháng
Xem thêm bình luận
Kim Ngọc
3/11 luôn nè mom, lười ăn kinh khủng còn hay trớ nữa hic
5 tháng
Sam Bình Yên
Kim Ngọc bé mình 2 tháng đầu cũng hay trớ, dạo này đỡ hơn chút. Chắc do bú ít 😁
1
5 tháng
Ánh Nguyệtt
trv quá bé mình 2m22d ngày 650-700 sctht
2
5 tháng
Duyên Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
5 tháng
Sóc (7/11/2021) Anh Duy -2m12d 
4
0
Thích
 Chia sẻ
Duyên Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
5 tháng
Em bé của mẹ!!! 🥰🥰🥰 
3
0
Thích
 Chia sẻ
Duyên Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
6 tháng
🥰💋 
4
0
Thích
 Chia sẻ
Duyên Nguyễn
#Trâu vàng 2021 ・
7 tháng
🥰🥰🥰 
1
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Duyên Nguyễn
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng