Kieu Anh
#Chăm sóc mẹ sau sinh ・
1 tháng
Mấy chị cho em hỏi trước kia khi sanh bé xong bao lâu thì mấy chị hết ra máu ạ em sanh xong 2 tuần mà đã hết ra máu cũng không thấy ra dịch gì màu trắng hay màu vàng gì hết ạ 
0
2
Thích
 Chia sẻ
My Tiễu
Mình 1th mới hết, có ng tận 2th
1 tháng
Tú Duyên
Mình ra chừng 5ngày nhiều như máu kinh, còn lại ra vàng vàng rồi lại trắng 17 ngày là sạch
1 tháng
Giới thiệu
Kieu Anh
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng