Hang Lang
#Chuột con 2020 ・
5 tháng
Sau bao vất vả lo lắng, cuối cùng mẹ con mình cũng đã bên nhau. Cám ơn Tý yêu đã luôn nắm chặt tay mẹ k rời! Cảm giác mới ngày nào được nhìn thấy con yêu mà thoắt cái giờ con đã được hơn 3m rồi! Chỉ cần con khỏe mạnh lớn lên từng ngày là quá đủ đối với ba mẹ! Ba mẹ và chị 2 yêu Tý! 💖💖💖💖💖 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Hang Lang
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng