Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
18 tháng
Tôm 10m14d 
3
0
Thích
 Chia sẻ
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
21 tháng
Tôm:8m1d thích bám mẹ,cái gì lum được cũng bỏ vào miệng. 😄😄😄 
3
2
Thích
 Chia sẻ
Tina Nguyễn
cưng quá!
1
21 tháng
Khả Nhi
Cam ơn mom ma be gom qua an bu sua ma k thay len can
21 tháng
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
21 tháng
Con e nay 7m8d ma be chi có 7kg5 . Dạo này be lười bu bột ăn không được nhiều toán nhã ra .mấy mom co dung them thực phẩm hộ trợ nào không giúp em với 
4
4
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Trần Trang
Bé vẫn ngoan thì e ko nên bổ sung gì nha. Nếu mẹ ít sữa thì thêm sct loại cao năng lượng. Biếng ăn thì em tập cho bé canh 3.4 tiếng để đói e hãy cho ăn. Tầm này ăn chỉ là phụ thôi nên e đừng lo quá
1
21 tháng
Khả Nhi
Dạ chi thay om qua ai kug noi nen bn j au
21 tháng
Khả Nhi
Chi oi tâm 7m may mình cho ăn 2 cử được chưa chi .sang bu sữa rồi ăn hay ăn rồi bu chj
21 tháng
Trần Trang
Con c 9th c mới cho ăn ngày 2 lần. Tùy bé e. Sáng tầm 5.6g bé dậy thì e cho sữa. 10h ăn. Rồi 2.3t sau uống sữa. Em canh giờ cho con ăn lần lần con sẽ quen
1
21 tháng
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
23 tháng
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui? Tôm:5m29d 
6
0
Thích
 Chia sẻ
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
23 tháng
Tôm 5m28d 7kg4 dài 71cm 
3
27
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Huonggiang Nguyen
Bé bú ngày mà đc 1100 như vậy là tốt. Bạn đêm mơi ngủ ngon . Bé mh bú k đủ đạo gần đây hãy quay đêm mệt lắm Mom. Mh muốn tăng lượng sữa mà k biết làm sao. Ngày bú dc4binh . Lần 210 ml
1
23 tháng
Xem thêm bình luận
Nguyễn Duyên
Khả Nhi con mk tu bé đến bh mỗi th hết 1h sữa á m mà cho bé bú toàn phai đút mới co nhạc mới an
1
23 tháng
23 tháng
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trộm vía bé dài rộng thế
1
23 tháng
Khả Nhi
Um mom om nhom nen thay dài
23 tháng
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
24 tháng
Con trai cưng của mẹ 
5
0
Thích
 Chia sẻ
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
24 tháng
Tôm:4m9d 4m:6kg5 Dài:65cm 
4
0
Thích
 Chia sẻ
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
25 tháng
Tom 3m18d 
3
4
Thích
 Chia sẻ
Nguyễn Lệ
Ui nhà m cũng em Tom 3 tháng 17 ngày
1
25 tháng
Xem thêm bình luận
Nguyễn Lệ
Khả Nhi được có 6.5kg à m
1
25 tháng
Khả Nhi
Nguyễn Lệ hon tom mjh nhieu tom co 5kg6 can luk chích ngừa
25 tháng
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
27 tháng
Tom 1m19d 
2
0
Thích
 Chia sẻ
Khả Nhi
#Chuột con 2020 ・
27 tháng
Co mom nao 1m cho ngủ vong không Tôm 1m15d 
1
10
Thích
 Chia sẻ
Minh Tuyền
E đây ạ
1
27 tháng
Xem thêm bình luận
Minh Tuyền
Dữ z
1
27 tháng
Khả Nhi
Minh Tuyền um kho ngủ lm mom oi .con mom co dug ti gia k
27 tháng
Giới thiệu
Khả Nhi
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng