Mẹ Bắp Tây
Mẹ Bắp Tây
#Lợn con 2019 ・
8 tháng
Thời gian covid ở nhà miết mà e ấy trở nên sợ chổ đông, sợ đi xe. Nay được ra ngoài, nhìn tội e ấy lắm. Nhát nhưng không chịu về mà đòi ở vì tò mò lạ lẵm. 
4
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Mẹ Bắp Tây
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng