Lung Linh
#Hội đang mang thai ・
27 tháng
Bầu khoảng 17- 18 tuần mà chưa thấy con máy nữa các mom ạ. Đang mong quá chừng. Mình rau bám mặt trước 
3
5
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Be Nho De Thuong
Từ từ 20wmoi thấy .e siêu âm 13w, kêu bám mặt trước 22wthi bám mặt sau
1
27 tháng
Apple's Mami
Mình cũng mặt trước đến 22w mới thấy máy á mom
1
27 tháng
Giới thiệu
Lung Linh
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng